Geng Xiao Gang 2001 Tokyo ( Copy of Guarneri del Gesu 1737 “King Joseph” )